FSC CERTIFICERING

Uiteraard is uw product van hoogwaardige kwaliteit, heeft u een goed assortiment, heeft u mooie aanbiedingen… maar is uw hout (product) ook duurzaam?

Door u te certificeren met een FSC® en/of een PEFC™ CoC-certificaat levert u een bijdrage aan duurzaam bosbeheer en geeft u daarmee aan dat uw bedrijf staat voor het behoud van bos en eerlijk(e) hout(producten).

Wat is FSC Certificering?

Forest Stewardship Council (FSC®) is een non-profitorganisatie. De organisatie werd in 1993 opgericht op initiatief van milieuorganisaties uit 25 landen. Anno 2019 wordt FSC ondersteund door het internationaal bedrijfsleven, overheden, maatschappelijke- en milieuorganisaties als World Wide Fund for Nature en ICCO. FSC is opgericht om het verantwoord beheer van bossen te bevorderen. De zogenaamde FSC-standaard (ook wel de principes en criteria genoemd) voor verantwoord bosbeheer brengt sociale, milieu- en economische belangen in balans. Bosbeheer conform het FSC standaard, met hieraan gekoppeld hout- en papierproductie, beschermt bossen voor huidige en toekomstige generaties. Het middel dat daarbij gebruikt wordt is het FSC-keurmerk, dat toegekend wordt aan hout, houtproducten en papier. Een houtbedrijf of een ander bedrijf dat FSC-gecertificeerd wil worden, het FSC keurmerk wil gebruiken en FSC-gecertificeerde producten wil verwerken en/of verhandelen moet meewerken aan een audit door onafhankelijke certificeringsinstanties (IEB). Er wordt gewerkt met een chain of custody waarbij het hout van kap (in de FSC gecertificeerde bossen) tot aan eindproduct gevolgd wordt.

Iedere organisatie met een Chain of Custody registratie die FSC-gecertificeerde producten verwerkt en/of verhandelt moet een specifieke administratie bijhouden. Het FSC-keurmerk is geen garantie van kwaliteit, het is wel een bewijs dat het hout en papier komen uit bossen die beheerd worden conform de FSC-standaard. Deze FSC standaard geldt internationaal gezien als een garantie voor verantwoord bosbeheer. Een organisatie met vergelijkbare doelstellingen is PEFC.

Wat is het belang van de Chain of Custody binnen de FSC Certificering?

Om te garanderen dat het FSC gecertificeerde hout(product) uit duurzaam beheerde bossen komt is de Chain of Custody (CoC) opgezet. In de Chain of Custody zorgen alle bedrijven voor traceerbaarheid van de FSC gecertificeerde producten binnen hun bedrijf. Een jaarlijkse audit, uitgevoerd door IEB, garandeert dat de handelsketen gecontroleerd en gesloten is.

Let op: Alléén als u in het bezit bent van het CoC-certificaat, bent u gerechtigd hout(producten) met de bijbehorende FSC en/of PEFC claim te leveren of door te verkopen!

Ingenieursbureau Evan Buytendijk is graag uw groepsmanager in FSC Certificering

IEB (ingenieursbureau Evan Buytendijk) is bij de groepscertificering FSC en/of PEFC overkoepelend groepsbeheerder of groepsmanager. Alle groepsleden krijgen in de basis dezelfde licentie- en CoC-code als de groepsmanager. Uw CoC-code krijgt echter een toevoeging van twee letters zodat uw certificaat uniek is voor uw bedrijf.

IEB begeleidt houthandel, timmerindustrie, bouw, hoveniers, schilders, grafische sector, drukkerijen, woningcorporaties, interieurbouwers en houtzagerijen bij het behalen van een FSC certificaat (keurmerk voor duurzaam bosbeheer).

Wanneer komt u in aanmerking voor FSC groepscertificering?

U komt in aanmerking voor FSC groepscertificering als uw bedrijf voldoet aan deze voorwaarden:

  • Maximaal 15 FTE;
  • Maximaal 25 FTE, maar met een maximale jaaromzet van één miljoen Amerikaanse dollar (0,75 miljoen Euro).

In alle andere gevallen kunt u gebruik maken van individuele FSC certificering.

FSC Certificering: wat moet er allemaal gebeuren?

Wij staan als FSC groepsmanager klaar om al uw vragen te beantwoorden en u te begeleiden bij het behalen en behouden van uw FSC-certificaat. Wij nemen u veel werk uit handen, maar u dient zelf wel de interne traceerbaarheid van uw duurzame FSC product te zorgen door middel van registratie. Hieronder leest u wat dit voor u betekent:

  • Koop uw hout bij het juiste bedrijf in. Bij de bedrijven die geregistreerd zijn kunt u FCS gecertificeerd hout, papier of houtproducten inkopen. Bedrijven welke FSC gecertificeerd zijn kunt u vinden in de database van FSC;
  • Controleer de inkoopdocumenten: kijk op de afleverbon, de pakbon en de factuur of het juiste CoC-nummer en juiste claim zijn vermeld;
  • Voorkom vermenging in uw voorraad: tijdens het op voorraad houden van hout moet vermenging (van FSC gecertificeerd hout en niet FSC gecertificeerd hout) voorkomen worden (bijvoorbeeld door het gescheiden te bewaren of te merken). Tenzij u alleen maar FSC gecertificeerd hout heeft ingekocht;
  • Vermeld het juiste CoC-nummer en de juiste claim op uw afleverdocumenten en verkoopdocumenten;
  • Stel een jaarlijks volume-overzicht op: u moet kunnen aantonen dat er niet meer FSC gecertificeerd hout is verkocht dan dat er is ingekocht;
  • Vanzelfsprekend moet uw bedrijf voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving (RI&E, EUTR).

FSC Certificering Evan Buytendijk Stappenplan

Hoe verloopt de procedure FSC certificering?

Na ondertekening van het contract wordt op uw bedrijf een nulmeting uitgevoerd. Hierbij wordt de werkwijze met betrekking tot FSC gecertificeerde producten vastgesteld. Er wordt aandacht geschonken aan: inkoop, productie, opslag, offerte, facturatie en uitlevering. Met de verkregen informatie wordt een bedrijfsspecifiek handboek gemaakt. Uw medewerkers worden geïnstrueerd. IEB meldt u aan bij NEPCon, waarna een uniek FSC certificaatnummer wordt uitgegeven.

Hoe verloopt de FSC audit?

Tussen de elfde en dertiende maand na de FSC certificering zal de eerste jaarlijkse audit worden gehouden. Tijdens deze audit wordt de FSC werkwijze binnen uw bedrijf gecontroleerd. Bij eventuele tekortkomingen wordt een verbeterplan opgesteld. De audit wordt vervolgens ieder jaar uitgevoerd, óók als er in de tussenliggende periode onverhoopt geen FSC projecten zijn geweest. Voor een audit kunt u het beste 2 uur reserveren.

KEURMERK FSC® PEFC™ AANVRAGEN?

Vul het onderstaande formulier in voor uw aanvraag.

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op! Wacht niet te lang met uw aanvraag.

Diensten.

Klik op een cursus
en meld je direct aan ani-arrow.png

CURSUSAANBOD.

Back to top